Poradnie Specjalistyczne

WYKAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W GDYNI PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 14


PORADNIA GINEKOLOGICZNA
rejestracja 58 660-88-37
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
rejestracja 58 660-88-31; -32
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ
rejestracja 58 660-88-31; -32
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

rejestracja 58 660-88-31; -32
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA ORTOPEDYCZNA DLA DZIECI
rejestracja 58 660-88-31; -32
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA GERIATRYCZNA
rejestracja 58 660-88-31; -32
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
rejestracja 58 660-88-31; -32
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

PORADNIA ONKOLOGICZNA
rejestracja 58 660-88-31; -32
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

PORADNIA PROKTOLOGICZNA - PRYWATNIE
przyjęcia: piątek w godz. 16:00 - 18:00
rejestracja 58 660-88-31; -32
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00WYKAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W GDYNI PRZY UL. ABRAHAMA 57PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
rejestracja 58 621-91-22
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
rejestracja 58 621-62-51
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
rejestracja 58 621-62-51
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH
rejestracja 58 621-62-51
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA LOGOPEDYCZNA
rejestracja 58 621-62-51
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
rejestracja 58 621-62-51
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

WYKAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W  REDZIE PRZY UL. FENIKOWSKIEGO 16C/60

 

PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH

rejestracja 58 572-18-06

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

rejestracja 58 572-18-06

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

PORADNIA UROLOGICZNA

rejestracja 58 572-18-06

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

rejestracja 58 572-18-06

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

rejestracja 58 752-18-06

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

NIP 586-20-54-580, REGON 122094868, KONTO Alior Bank S.A. 81 2490 0005 4530 9620 2545,

KAPITAŁ SPÓŁKI 270.000,-zł, KRS: 0000111244 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY