Programy profilaktyczne

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, KTÓRE PROWADZI NASZA PRZYCHODNIA

Finansowane przez NFZ

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

- dla osób w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat (1975, 1970, 1965, 1960, 1955), które nie miały wykonywanych badań objętych programem w ciągu ostatnich 5 lat oraz u których nie rozpoznano chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców)

NZOZ Śródmieście Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14,
Gabinet 39 – p. Lucyna Bielińska-Krygier,  tel: 058 660-88-35
- poniedziałek - piątek 08:30 – 09:30

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC – etap podstawowy
- dla osób w wieku 40-65 lat, palących papierosy, które nie miały wykonywanych badań przesiewowych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 m-cy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, POChP (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy)

NZOZ Śródmieście Gdynia, ul. Abrahama 57,
Gabinet 29 – p. Sylwia Zabrocka,  tel. 058 621-91-22
- poniedziałek 11:00 – 13:00
- środa 14:00 – 16:00
- czwartek 11:00 – 13:00

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – etap podstawowy
- dla kobiet w wieku 25-59 lat
- badania przeprowadzane będą 1 raz na 3 lata

NZOZ Śródmieście Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14,
Poradnia K,  tel: 660-88-37
- poniedziałek 09:00 – 15:00
- wtorek - czwartek 09:00 – 17:00
- piątek 09:00 – 13:00

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY
- dla osób od 18 r.ż., znajdujących się na liście pielęgniarki środowiskowej NZOZ Śródmieście,
- u których nie rozpoznano gruźlicy, w tym w szczególności:
- osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
- osoby u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

NZOZ Śródmieście Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14,
Gabinet 39 – pielęgniarki środowiskowe w/g grafiku

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH – etap specjalistyczny
- dla osób od 18 r.ż. uzależnionych od tytoniu, chcących pozbyć się nałogu

NZOZ Śródmieście Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14,
lek. med. Elżbieta Filipska – środa 15:00 – 17:00
Zapisy w rejestracji.

Finansowane przez Gminę Gdynia

WYKRYWANIE WYSTĄPIENIA RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH DLA OSÓB W WIEKU 50-59 LAT (roczniki: 1950-1959)(szyjka kości udowej lub kręgosłup) dla mieszkańców Gdyni
Informacje w sekretariacie w przychodni przy ul. Żwirki i Wigury 14.
(badania beda na wiosne 2011)

 

NIP 586-20-54-580, REGON 122094868, KONTO Alior Bank S.A. 81 2490 0005 4530 9620 2545,

KAPITAŁ SPÓŁKI 270.000,-zł, KRS: 0000111244 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY