O przychodni

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" Spółka z o.o. w Gdyni powstał z przekształcenia się SPZOZ w NZOZ w marcu 2001 roku. NZOZ Śródmieście mieści się w pięciu budynkach: Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14 (zakres - POZ, Specjalistyka), Gdynia, ul. Abrahama 57 (przychodnia dziecięca, specjalistyka), Gdynia, ul. Białowieska 1 (zakres POZ), Gdynia, ul. Obrońców Wybrzeża 10-14 (stomatologia, chirurgia stomatologiczna, protetyka, RTG stomatologiczny), Reda, ul. Fenikowskiego 16c/60 (zakres POZ,specjalistyka).

Obszarem działania NZOZ Śródmieście jest województwo pomorskie. Mogą być jednak przyjmowani także pacjenci spoza tego województwa oraz z zagranicy.

W NZOZ Śródmieście zatrudnionych jest ponad 200 pracowników medycznych i nie medycznych.

Celem Przychodni jest nieodpłatne i odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia pacjentów oraz promocji zdrowia i szerzeniu oświaty zdrowotnej.

Posiadamy poradnię lekarza POZ, medycynę pracy, paradontologię, stomatologię wraz z chirurgią stomatologiczną oraz szeroko rozbudowaną w ramach poradni specjalistykę:

 • alergologiczna dla dzieci,
 • ginekologiczna,
 • chirurgia ogólna dla dzieci i dorosłych,
 • ortopedyczna dla dzieci i dorosłych,
 • geriatryczna,
 • nefrologiczna dla dzieci,
 • neurologiczna dla dzieci i dorosłych,
 • otolaryngologiczna,
 • logopedyczna,
 • urologiczna,
 • onkologiczna,
 • kardiologiczna,
 • endokrynologiczna,
 • diabetologiczna,


Na miejscu pobierany jest materiał biologiczny do badania, można również wykonać badanie EKG, EEG i USG.
Uczestniczymy w wielu programach profilaktycznych finansowanych przez:

Narodowy Fundusz Zdrowia:

 • program profilaktyki chorób układu krążenia,
 • program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki,
 • program profilaktyki gruźlicy
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych - etap podstawowy i etap specjalistyczny


Gminę Gdynia:

 • wykrywanie raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r.ż. - etap I,
 • szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek,
 • badanie profilaktyczne w zakresie wykrywania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u niemowląt od 2-go miesiąca życia

NIP 586-20-54-580, REGON 122094868, KONTO Alior Bank S.A. 81 2490 0005 4530 9620 2545,

KAPITAŁ SPÓŁKI 270.000,-zł, KRS: 0000111244 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY